Foniatrie a audiologie (léčení vad řeči, poruchy sluchu)